CV’ens innhold

Det finnes mange måter å sette opp en CV på og det kan derfor ikke presenteres en fasit på hvordan en CV skal se ut – det blir litt smak og behag.

Det viktigste fokuset er at du presenterer informasjonen på en lett leselig måte, og har en måte å presentere deg på som gjør det lett for arbeidsgiver å finne nødvendig informasjon.

Husk også å være obs på at informasjonen du gir er relevant med tanke på den jobben du søker.

Så husk å sjekk ut hvilke krav som står i stillingsannonsen og gjør en kartlegging på hva som er essensielt for denne type stilling.

Vær selektiv i forhold til hvilken informasjon du presenterer. Det er ikke nødvendigvis viktig å ha med seg sommerjobber en hadde for 20 år siden.

Typisk oppbygging av en CV:

Personalia

Personalia er opplysninger som kontaktinformasjon (navn, adresse, telefon, epost), men også andre personopplysninger som fødselsdato, sivilstand og antall barn, førerkort med mer.

Presenter disse opplysningene på en oversiktlig måte øverst på CV.

 

Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner er formelle og uformelle kvalifikasjoner som presenteres som din løsning til den jobben arbeidsgiver søker arbeidskraft til.

Nøkkelkvalifikasjoner tilpasses den stilling en søker på, og løser du dette godt så kan du bruke denne informasjonen både i søknad og på jobbintervju når du skal svare på spørsmål om dine sterke sider eller hvorfor du er rett person til jobben.

 

Utdanning og Erfaring

Det er nok denne informasjonen folk flest forbinder med CV. Her må en få frem utdanning og erfaring en har opparbeidet seg.

Ta med både fullført og ikke fullført utdanning. Når det gjelder kurs så skal disse plasseres en annen plass på CV. I forhold til arbeidserfaring så skal en her ta med fast arbeid, deltidsarbeid, tilkallingsarbeid med mer.

Utdanning og erfaring presenteres med det en har gjort sist først (motsatt kronologisk rekkefølge).

For de som ikke har mye erfaring så kan en ta med sommerjobber, praksisplasser gjennom NAV, utplassering på skole.

 

Annen kompetanse

I tillegg til utdanning og erfaring så har mange av oss også annen kompetanse. Dette kan være ulike kurs, sertifikater og sertifiseringen, digitale ferdigheter og engasjement/verv på fritid.

Når det gjelder prosjekter så anbefales det å lage et eget vedlegg til CV med oversikt over disse, da en må huske på at CV ikke bør være mer enn 2 sider.

 

Referanser

Vi må også presentere våre referanser på CV. Disse presenteres med navn og kontaktinformasjon.

Normalt så er det tidligere arbeidsgivere som brukes som referanser, men en kan også bruke kolleger, lærere og trenere.

Referanser brukes til å bekrefte eller avkrefte opplysninger og inntrykk som arbeidsgiver sitter med.

Vær sikker på at du har en god referanse, og informer referansen underveis mens du søker jobber.

Et tips er å ha minst 5 referanser slik at du eventuelt kan bruke disse strategisk i forhold til jobbene du søker.

Mer om temaet:

 

Eksempler:

Translate »