Hva er en CV?

CV er et begrep som alle som søker jobb eller er i jobb bør kjenne til. CV er blitt et synonym for en beskrivelse av din utdanning, erfaring, andre kvalifikasjoner, dine interesser og ditt engasjement på fritiden.

Som jobbsøker så er dette kanskje det viktigste dokumentet du legger frem for en potensiell arbeidsgiver, og denne skal med hjelp av CV’en få kjennskap til deg og ikke minst få en forståelse om at du er riktig person til jobben.

Med andre ord: ditt livsløp på 1 til 2 sider.

Det sier da seg selv at en må bruke disse sidene på en måte som virkelig gjør deg attraktiv.

Mer om temaet:

Translate »