Typiske intervjuspørsmål

Fortell om deg selv

Dette er et spørsmål stort sett alle intervjuer starter med. I utgangspunktet et enkelt spørsmål, men for mange så blir ...
Les Mer…

Hvorfor søker du denne jobben

De fleste vil nok oppleve å få dette spørsmålet på et jobbintervju. Mange vil kanskje oppleve at dette kan være ...
Les Mer…

Nevn minst tre sterke sider

Dette er et klassisk intervjuspørsmål som du med stor sannsynlighet vil få i løpet av et intervju. Med dette spørsmålet ...
Les Mer…

Fortell oss om dine svake sider

Et mye brukt spørsmål i jobbintervjuer, men også et spørsmål det kan være vanskelig å finne gode svar på. Hensikten ...
Les Mer…

Hvorfor skal vi ansette deg

Dette spørsmålet kan ofte bli et av de siste spørsmålene du får. Oppskriften på et godt svar henter du fra ...
Les Mer…

Hvor ser du deg selv om 3 til 5 år

Dette spørsmålet  er ment for å se om du har satt realistiske forventninger til din karriere, hva slags ambisjoner du ...
Les Mer…

Har du søkt på andre jobber

Når du som arbeidssøker sitter i stolen på et intervju, så kan foranledningen til dette være flere. Du kan allerede ...
Les Mer…

Hva motiverer deg til å yte ditt beste

Hva er det som motiverer oss? Er det lønnen eller er det andre forhold med jobben? F.eks. innhold og utfordringer ...
Les Mer…

Hva demotiverer deg i forhold til jobb

Akkurat som vi motiveres for jobb, så er det faktorer som kan gjøre det motsatte - vi demotiveres. Altså, hva ...
Les Mer…

Hvordan takler du en konfliktsituasjon

Hensikten med dette spørsmålet er at arbeidsgiver ønsker å få en formening om hvordan du håndterer konflikter. Konflikter i arbeid ...
Les Mer…

Fortell om en stresset situasjon, og hvordan du gikk frem for å løse den best mulig

Dette spørsmålet stilles for å avdekke hva slags reaksjonsmønster du har når det kommer til stress. De aller fleste jobber ...
Les Mer…

Hvorfor sluttet du i din forrige jobb

Dette er et spørsmål som kan få mange jobbsøkere til å bli nervøse. Stort sett så har vi gode grunner ...
Les Mer…

Hva vil dine referanser si om deg

Det å ha reflektert rundt hva dine referanser vil si om deg er en fordel, da dette er et spørsmål ...
Les Mer…

Hva er din styrke som ansatt

For å besvare dette spørsmålet så må du ta fatt i dine nøkkelkvalifikasjoner. Det er disse kvalifikasjonene du har posisjonert ...
Les Mer…

Hva gjør en utfordring med deg

Hva du gjør når du møter problemer eller når ting blir utfordrende er også noe arbeidsgiver kan komme til å ...
Les Mer…

Hva skjer dersom du ikke oppnår de mål du har satt deg

Om du får dette spørsmålet så må du ha reflektert rundt hva gjør det med deg om du ikke klarer ...
Les Mer…

Hvordan takler du forandringer

I arbeidslivet skjer det ofte store forandringer, det kan være omorganisering eller omstillinger. Noen av oss liker forandringer mens andre ...
Les Mer…

Hva gjør du for å hente deg inn etter en hard uke på jobb

For arbeidsgiver er arbeidstakers fritid den tiden som brukes til å lade opp batteriet for å kunne yte best mulig ...
Les Mer…

Hvordan takler du urettferdig kritikk

Vi har alle opplevd på en eller annen måte å få kritikk. Om kritikken er konstruktiv, så kan en bruke ...
Les Mer…

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb

Hensikten med å spørre om hva du liker å gjøre når du ikke er på jobb er å finne ut ...
Les Mer…

Hva gjør deg irritert

Eller for å stille spørsmålet på en annen måte, hva skal til for å provosere deg? Vi  har alle forskjellige ...
Les Mer…

Hvordan er din helsetilstand

Dette er et kontroversielt spørsmål da arbeidsgiver i utgangspunktet ikke har lov til å stille spørsmål om din helse, bortsett ...
Les Mer…

Hva ler du av

Humor og godt humør er en viktig faktor i et godt arbeidsmiljø, og med dette spørsmålet ønsker arbeidsgiver å finne ...
Les Mer…

Hvorfor tror du at du vil lykkes i denne type jobb

For å svare på dette spørsmålet må du nok en gang finne tilbake til hvorfor søkte du jobben, altså hva ...
Les Mer…

Hva er suksess for deg

Nok et spørsmål som for mange er vanskelig å svare på. Hva tenker arbeidsgiver med dette spørsmålet? Mange ville nok ...
Les Mer…

Hvilke mål har du satt deg for deg selv

Hovedtanken bak dette spørsmålet er nok ofte hvilke karrieremål du harr satt deg selv. Her kan en gjerne nevne om ...
Les Mer…

Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil

Ved å stille dette spørsmålet ønsker arbeidsgiver å se hvordan du takler utfordringer og kanskje få en formening om hva ...
Les Mer…

Fortell om en feil du har gjort som du har lært av

Dette er kanskje et litt vanskelig spørsmål da en ikke ønsker å blottlegge tabbene sine for en eventuell ny arbeidsgiver ...
Les Mer…

Hva vil være mest utfordrende i jobben

For å kunne svare på dette spørsmålet så er det nødvendig å forstå stillingsannonse og hva stillingen innebærer av arbeidsoppgaver ...
Les Mer…

Teamarbeid eller selvstendig

Svaret på dette spørsmålet bør alltid være teamarbeid. Altså, det spiller ingen rolle hva du egentlig tenker og føler. Intervjueren ...
Les Mer…

Hva er viktigst av lønn eller jobben

Spørsmål om lønn kommer som regel opp i et jobbintervju. Første tips er å aldri ta dette opp selv, om ...
Les Mer…

Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med

For å gå et godt svar på dette spørsmålet bør du igjen ha god kjennskap til jobben og innholdet i ...
Les Mer…

Hva slags arbeidsoppgaver trives du dårligst med

På samme måte som at du må fortelle hvilke oppgaver du trives med, så må du kanskje også fortelle hvilke ...
Les Mer…

Hva legger du i et godt arbeidsmiljø

Du bør gjøre deg noen tanker om hva du legger i et godt arbeidsmiljø, er det: Arbeidsglede Samarbeid Kommunikasjon Åpenhet ...
Les Mer…

Andre intervjuspørsmål

Her er en oversikt over andre mulige spørsmål du kan få på et jobbintervju. På en del av spørsmålene vil ...
Les Mer…

 

Translate »