Fortell om en feil du har gjort som du har lært av

Dette er kanskje et litt vanskelig spørsmål da en ikke ønsker å blottlegge tabbene sine for en eventuell ny arbeidsgiver.

Jeg anbefaler å spille med åpne kort, vi har alle gjort feil – både små og store. Tenk over om du har gjort noen valg som du i ettertid ser kunne vært gjort annerledes.

Eksempler kan være:

  • Ikke prioritert skole.
  • Involvert deg i for mye, tatt vann over hodet.
  • Valg eller handlinger som har medført konsekvenser for arbeidsgiver.
  • Vært for snill.

Fokuser til slutt på hva du lærte av dette slik at du unngår fremtidige feil.

Translate »