Fortell om en stresset situasjon, og hvordan du gikk frem for å løse den best mulig

Dette spørsmålet stilles for å avdekke hva slags reaksjonsmønster du har når det kommer til stress. De aller fleste jobber innebærer en viss form for stress. Det kan være med tanke på tidspress og deadlines, stor pågang fra kunder, utfordrende og krevende arbeidsoppgaver med mer.

Svaret ditt på dette spørsmålet vil kunne gi arbeidsgiver en formening om hvordan du vil takle dette i den aktuelle jobben når det står på som verst.

Reflekter rundt tidligere erfaring, har du opplevd stressede situasjoner eller perioder? Hvordan møtte du dette:

  • Er du flink til å prioritere viktig fra mindre viktig?
  • Blir du mer effektiv under stress?
  • Hvordan kan dine kolleger se at du er stresset? Lukker du døren?
  • Hvilke personlige egenskaper trår frem under stress? Struktur, orden, analyse?
  • Kommunikasjon?

Det viktigste er å fortelle hva du gjorde, ikke hva du følte.

 

Translate »