Fortell oss om dine svake sider

Et mye brukt spørsmål i jobbintervjuer, men også et spørsmål det kan være vanskelig å finne gode svar på.

Hensikten med dette spørsmålet er at arbeidsgiver ønsker å se hvordan du reflekterer rundt dine svakheter, og ikke minst hva du gjør for å forbedre dem. Arbeidsgiver er rett og slett på jakt etter selvinnsikt.

Du må svare på dette spørsmålet, og da kan du ikke svare at du ikke har noen svakheter – for det har vi alle sammen.

Vær åpen og ærlig, men ikke ekstrem. Min anbefaling er å se etter svake sider som kan være konstruktive.

F.eks:

 • Er du et ja menneske? Sier ja til alt og stiller opp. Dette kan være en svak side fra deg, men for en arbeidsgiver så vil dette også kunne være en positiv side. Her bør en også fortelle at en er bevisst det og at en øver seg på å bli flinkere til å si nei når det trengs.
 • Nøyaktighet – du kan se på dette som en svak side, men dette vil være veldig viktig i jobben.
 • Utålmodig – du er rastløs og ønsker at ting skal skje, noe som er positivt i f.eks. selgerjobber.
 • For tålmodig – noen er veldig tålmodige, nesten på grensen til det irriterende, men det er klart at dette kan være en god egenskap i f.eks. arbeid med barn.
 • Opplevelse av manglende handlekraft, varsom, forsiktig – liker ikke å ta ting på sparket, trenger tid på analyse og vurdere fakta.
 • Grundig – ting tar tid, men jobben blir gjort nøyaktig.

De ovennevnte er svake egenskaper, men du kan også eventuelt nevne andre svake sider som:

 • Mangler erfaring.
 • Mangler formell kompetanse.
 • Alder?
 • Språk (hvis du er fremmedspråklig)
 • IT kunnskaper.

Som sagt, dette spørsmålet får du med stor sannsynlighet. Det å sitte på et jobbintervju uten å tenkt gjennom hva som er dine svake sider, kan fort resultere i at du gir et svar som ødelegger for deg. Om du sliter med å finne noen svake sider, spør en av dine nærmeste og be de om å være ærlige.

 

Translate »