Hva demotiverer deg i forhold til jobb

Akkurat som vi motiveres for jobb, så er det faktorer som kan gjøre det motsatte – vi demotiveres.

Altså, hva er det som kan medføre at vi ikke trives med jobben og de oppgavene vi er satt til. For enklest mulig å svare på dette, tenk over hva du motiveres av og sett et negativt fortegn foran dette.

Om du er en person som er avhengig av et godt arbeidsmiljø, så er det klart at et dårlig arbeidsmiljø vil påvirke deg negativt i lengden, og du vil miste arbeidsgleden.

Noen av oss liker forutsigbarhet, at vi vet hva som skal skje, og dersom en da opplever i jobben at det er mye usikkerhet med tanke på den jobben du utfører så vil en oppleve en reduksjon i arbeidsgleden.

Ulike faktorer å tenke på:

  • Variasjon i arbeidet forsvinner – blir mer ensformig arbeid.
  • En får ikke muligheter til å utvikle seg faglig.
  • Dårlig kommunikasjon.
  • Mister påvirkningskraft.
  • Arbeidet inneholder ikke nok utfordringer.

 

Translate »