Hva legger du i et godt arbeidsmiljø

Du bør gjøre deg noen tanker om hva du legger i et godt arbeidsmiljø, er det:

 • Arbeidsglede
 • Samarbeid
 • Kommunikasjon
 • Åpenhet
 • God ledelse
 • Deling av kunnskap
 • Tilbakemeldinger
 • Humør
 • Inkluderende
 • Tydelige regler
 • Tilrettelegging
 • Fleksibilitet

Begrunn hvorfor du velger det du velger.

På dette spørsmålet kan du også fortelle litt om hva du kan bidra med for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Translate »