Hva motiverer deg til å yte ditt beste

Hva er det som motiverer oss? Er det lønnen eller er det andre forhold med jobben? F.eks. innhold og utfordringer.

De fleste av oss kommer oss opp om morgenen og drar til jobb. Hvilke faktorer er det som påvirker at vi gjør dette dag etter dag, uke etter uke?

Motivasjon er drivkraften som får oss til å utføre bestemte handlinger og aktiviteter. Å ha et motiv betyr å ha en grunn til å gjøre noe. Vi kan skille mellom indre og ytre motivasjon. Ytre motivasjon vil si at vi gjør noe for å tilfredsstille andre, så om du møter på jobb for å tilfredsstille din sjef eller andre så er ikke dette en motivasjon som vil holde i lengden.

For å svare på dette spørsmålet må du søke å finne din indre motivasjon. Det vil si den motivasjonen som kommer fra dine egne interesser og nysgjerrighet. Motivet for innsatsen kan f.eks. være å oppdage eller mestre noe nytt.

Lønnen er selvfølgelig en motivasjon for mange, men jeg vil tro at dersom dette kun er den eneste motivasjonen en har så vil en kanskje på sikt ikke trives i jobben.

Derfor, tenk nøye etter hva er det utenom lønnen som motiverer meg for arbeid, kan det være:

 • Utfordringer
 • Muligheter
 • Arbeidsmiljø
 • Samarbeid
 • Bety noe for andre
 • Være produktiv
 • Utøve service
 • Hjelpe andre
 • Arbeidsglede
 • Allsidig arbeid
 • Forutsigbarhet

 

 

Translate »