Hva skjer dersom du ikke oppnår de mål du har satt deg

Om du får dette spørsmålet så må du ha reflektert rundt hva gjør det med deg om du ikke klarer å gjennomføre eller får forventet resultat av det du har planlagt.

De fleste av oss har på en eller annen måte satt oss mål som vi ikke har oppnådd. Fortell gjerne om erfaringer av dette:

  • Hva gjorde dette med deg.
  • Hvordan taklet du det.
  • Hva lærte du av det.

Om du ikke har erfaringer relevant til yrkeslivet, hent noe fra privatlivet.

Andre tanker om dette spørsmålet:

  • Blir du skuffet
  • Skaper det større motivasjon
  • Blir du oppgitt
  • Prøver på nytt, med ny vinkling
  • Gir opp

Gode svar på dette spørsmålet bør være konstruktive, det å si at en gir opp er kanskje ikke det svaret som vil styrke ditt kandidatur mest.

 

Translate »