Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med

For å gå et godt svar på dette spørsmålet bør du igjen ha god kjennskap til jobben og innholdet i denne.

Ta for deg stillingsannonsen og se på hvilke oppgaver som ligger innunder stillingen. Er det noen av disse oppgavene som skiller seg mer ut enn andre? Begrunn hvorfor du gjorde det valget du gjorde.

Translate »