Hva slags arbeidsoppgaver trives du dårligst med

På samme måte som at du må fortelle hvilke oppgaver du trives med, så må du kanskje også fortelle hvilke oppgaver du trives minst med.

Selv om du ser at du vil trives med alle oppgaver, så er det allikevel noe vi trives mer med og noe vi trives mindre med.

Begrunn hvorfor du gjør det valget du gjør, og fortell også hvordan du vil møte denne oppgaven.

Translate »