Hvilke mål har du satt deg for deg selv

Hovedtanken bak dette spørsmålet er nok ofte hvilke karrieremål du harr satt deg selv. Her kan en gjerne nevne om de store målene i livet, men ta gjerne tak i jobben du har søkt på også.

Bruk da din motivasjon for å søke, dine nøkkelkvalifikasjoner og kompetanse. Sett dette i sammen med hvilke muligheter du ser i stillingen og reflekter rundt hvorhen dette kan ta deg med tanke på jobben.

Dersom du har nådd noen av målene du har satt deg, si litt om prosessen for å nå disse. Hvilke utfordringer støtte du på, brukte du delmål, hva fikk du ut av å nå målet med mer.

Translate »