Hvordan er din helsetilstand

Dette er et kontroversielt spørsmål da arbeidsgiver i utgangspunktet ikke har lov til å stille spørsmål om din helse, bortsett fra om det er nødvendig med tanke på jobben du skal gjøre. Arbeidsgiver må i slike tilfeller begrunne dette ut fra din sikkerhet og virksomhetens behov for kunnskap om din helse.

Men allikevel, om du skulle få dette spørsmålet på et jobbintervju så ville jeg personlig svart på dette. Jeg ville referert til fravær i tidligere jobber og sagt at jeg har generelt god helse.

En utfordring som kan oppstå med et slikt spørsmål er om du har vært ute av arbeidslivet i lengre tid på grunn av helse utfordringer, noe som kanskje vil komme frem som et hull i cv’en din. Jeg ville da grepet fatt i dette allerede under spørsmålet «Fortell om deg selv» og på en eller annen måte fått sagt noe om dette der. Jeg ville avsluttet med at helsesituasjonen er under kontroll og at dette dermed ikke har noe innvirkning på den jobben du eventuelt skal utføre.

Husk, ærlighet varer som regel lengst – og det å ta dette i fortell om deg selv spørsmålet vil gi deg mulighet til å styre når og hvordan dette eventuelt kommer opp i intervjuet.

Translate »