Hvordan takler du en konfliktsituasjon

Hensikten med dette spørsmålet er at arbeidsgiver ønsker å få en formening om hvordan du håndterer konflikter.

Konflikter i arbeid er vanlig. Det er ikke nødvendigvis konflikten i seg selv, men måten vi møter konflikten på som blir avgjørende for om den blir et arbeidsmiljøproblem.

Konflikter på arbeidsplassen ødelegger trivsel og arbeidsinnsats, og de medfører ofte omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelser. Konflikter er ofte en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres ikke konflikter, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem og i verste fall psykososiale problemer for de involverte.

Om du får dette spørsmålet, tenk da gjennom om du har opplevd eller vært en del av konflikter tidligere. Hvordan løste du dette eller hvordan forholdt du deg til konflikten?

Faktorer som bygger opp under god håndtering av konflikter:

  • Toleranse for forskjellighet.
  • Opplevelser må respekteres.
  • Ta ansvar for egne reaksjoner.
  • Bygge enighet ut fra fakta.
  • En klar holdning til at utilbørlig adferd, uansett grunn, ikke er akseptabel.
  • En god forståelse av lovverk og avtaler (f.eks forpliktelser hos både arbeidsgiver og arbeidstaker ifølge Arbeidsmiljøloven).

 

Translate »