Hvordan takler du forandringer

I arbeidslivet skjer det ofte store forandringer, det kan være omorganisering eller omstillinger. Noen av oss liker forandringer mens andre hater det. Hva gjør forandringer med deg?

Er du en person som liker at ting er planlagt og forutsigbare, eller trives du best i en uforutsigbar situasjon?

Forandringer kan være:

  • Ny måte å gjøre arbeidsoppgaver på.
  • Innføring av nye systemer.
  • Ny organisering.
  • Nye arbeidsoppgaver

Dersom du er en person som takler forandringer så fokuser på at du liker dette, gir deg nye utfordringer, utvikler deg mv.

Om du som person ikke er glad i forandringer og setter mer pris på det forutsigbare, si da gjerne litt om at du ser viktigheten i endringer da en alltid kan utvikle måten en gjør ting på. Kan også si noe f.eks. som at endring bare for endringens skyld ikke er noe du setter pris på, det bør være en gjennomtenkt strategi for endringen og denne endringen bør føre til bedre måter å utøve arbeidet på.

Translate »