Hvorfor skal vi ansette deg

Dette spørsmålet kan ofte bli et av de siste spørsmålene du får. Oppskriften på et godt svar henter du fra dine nøkkelkvalifikasjoner. Det er disse kvalifikasjonene du på forhånd har tenkt ut skal være dine «selling points». Se på deg selv som heldig om du får dette spørsmålet, da du får en flott «arena» hvor du kan selge inn deg selv og dine kvalifikasjoner og egenskaper.

Fortell om din motivasjon for å søke på jobben, bruk dine nøkkelkvalifikasjoner til å få arbeidsgiver til å forstå at du har forstått hva du søker på og hvilken kompetanse og egenskaper som er vesentlig for stillingen. Fortell hva du kan bidra med, både faglig og i arbeidsmiljøet.

Om du i løpet av intervjuet har fanget opp annen vesentlig informasjon vedrørende stillingen som passer deg og dine kvalifikasjoner (og du ikke har fått dette med i nøkkelkvalifikasjoner) bruk det for det det er verdt.

Som ellers i intervjuet, vær balansert – ikke la det bli for mye skryt, men presenter allikevel fakta.

Translate »