Hvorfor søker du denne jobben

De fleste vil nok oppleve å få dette spørsmålet på et jobbintervju. Mange vil kanskje oppleve at dette kan være vanskelig å svare på.

Dersom du har gjort jobben når du skriver søknaden, altså fortalt arbeidsgiver hvorfor du søker jobben, så har du et godt utgangspunkt for å kunne gi et svar på dette spørsmålet. Det er selvfølgelig viktig at du sier det samme på intervjuet som du skrev i søknaden.

På intervjuet, vil du i tillegg få muligheten til å utdype dette enda mer.

Hensikten med dette spørsmålet er å finne ut hva som er motivasjonen din for denne jobben. Det kan da være lurt å ha gjort litt research om firmaet, samt reflektert rundt stillingsannonsen og hva arbeidsgiver er på jakt etter her.

Arbeidsgiver er ikke på jakt etter den kortvarige motivasjonen, f.eks. lønn, her må du få frem den indre motivasjonen og da kan noen ting å tenke på være:

  • Muligheter for utvikling i jobben
  • Utfordringer i jobben
  • Konkret kompetanse det etterspørres

Avslutt gjerne svaret på dette spørsmålet med å summere opp hva du har og hva arbeidsgiver spør etter, altså; presenter løsningen for arbeidsgiver.

Translate »