Hvorfor tror du at du vil lykkes i denne type jobb

For å svare på dette spørsmålet må du nok en gang finne tilbake til hvorfor søkte du jobben, altså hva var motivasjonen. Du må så tenke på hva ble etterspurt av arbeidsgiver og hvilke nøkkelkvalifikasjoner har du fremhevet for denne stillingen.

Sett dette i sammen og lag en begrunnelse for hvorfor du mener at du vil lykkes i denne type jobb.

Her kan en også nevne noe om at du ser store muligheter for å utvikle deg i stillingen og at du er motivert for å sette deg inn i nye ting og oppdatere din kompetanse.

Translate »