Nevn minst tre sterke sider

Dette er et klassisk intervjuspørsmål som du med stor sannsynlighet vil få i løpet av et intervju.

Med dette spørsmålet har du mulighet til å skille deg ut fra de andre kandidatene. For å svare bra så må du ha forstått stillingsannonsen, samt hva stillingen du søker på innebærer av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Du bør også prøve å tegne deg et bilde av arbeidsplass og arbeidsmiljø slik at du eventuelt kan spisse dine sterke sider til å passe inn i dette.

Dette er noe du forhåpentligvis har tenkt gjennom når du produserte nøkkelkvalifikasjoner på CV og i begrunnelsen for hvorfor du er riktig person i søknaden.

Unngå å ramse opp en lang liste med sterke sider. Studer stillingsannonsen, etterspørres noen spesielle egenskaper og du innehar disse – fortell om disse til arbeidsgiver. Bruk gjerne noen setninger der du «beviser» at du innehar denne egenskapen.

Husk det at arbeidsgivere som regel ikke er på jakt etter verdensmestere, altså de som kan og behersker alt – men samtidig så må du fortelle arbeidsgiver hva du kan tilby. Dette blir dermed en balansegang mellom fakta og skryt.

Translate »