Teamarbeid eller selvstendig

Svaret på dette spørsmålet bør alltid være teamarbeid. Altså, det spiller ingen rolle hva du egentlig tenker og føler. Intervjueren må få inntrykk av du er en person som vet hvordan man jobber som en gruppe.

Husk at ledelse, lagånd og vennlighet er svært viktige verdier for de fleste arbeidsgiverne.

Samtidig som du svarer dette

På den andre siden vil du også ønske å vise at du kan jobbe på egenhånd, hvis en situasjon krever det. Det er like viktig å vite hvordan man skal være en del av et team som det er å være selvstendig og uavhengig. Vi har alle våre unike egenskaper. Dersom du bruker det til din fordel, kan det virkelig hjelpe deg i intervjuet ditt.

Dette er også et spørsmål hvor du kan trekke frem erfaringer med begge typer arbeid. Du kan også si litt om samarbeid og hva du legger i det.

Translate »