Oppsummering

Lær om bedriften du ønsker å jobbe for

 • Før du går til et jobbintervju, bør du allerede vite noe om bedriften du ønsker å jobbe for.
 • Det er svært uheldig å stille intervjueren spørsmål om, det som for han er, selvfølgeligheter, siden det viser at du ikke har gjort «hjemmeleksa» di skikkelig.
 • Firmaets historie, virke og visjon er viktig å vite noe om, slik at du ikke fremstår som totalt uinteressert.

Tren og tenk gjennom mulige spørsmål du kan få

 • Ved å trene og tenke gjennom potensielle spørsmål som vil komme opp i intervjuet, står du bedre rustet til å svare. Blant annet kan det være lurt å ha gode og innsiktsfulle svar på spørsmål som:
 • Hva er dine positive og negative sider?
 • Hva kan du tilføre bedriften, og hvordan vil du gjøre det?

Kjøp nye klær og fiks på fasaden din

 • Folk flest føler seg mye bedre når de går i splitter nye klær og har fikset på fasaden sin.
 • En hårklipp og noe godluktende parfyme er heller ikke til å kimse av
 • Men, ikke overdriv – du skal ikke på byen

Visualiser og tenk at du får jobben

 • Poenget med å visualisere før jobbintervjuet er å bygge opp selvtillit.
 • En person med mye selvtillit utstråler selvsagt det, og er dermed lettere å satse på for en krevende arbeidsgiver.

Gjør et solid førsteinntrykk på arbeidsgiveren

 • Førsteinntrykket du gir en potensiell arbeidsgiver er ekstremt viktig, fordi mange stillinger krever at du omgås nye mennesker.
 • Følgelig vil arbeidsgiveren din at du skal gi disse menneskene et godt førsteinntrykk av deg selv, siden du representerer bedriften.

Bruk «kunstpause» før du svarer på spørsmål

 • Av ren høflighet burde du vente to-tre sekunder før du svarer på spørsmål.
 • Da ser svaret mindre innøvd ut, og du gir arbeidsgiveren signaler om at du er i stand til å tenke.
 • Å fyre løs med innøvde svar er lite formålstjenlig, og fremstår som uhøflig for mange.

Speil kroppsspråket til intervjueren

 • Vi snakker selvsagt ikke om å herme her.
 • Men det er lurt å sitte i samme positur og ta en slurk av koppen når vedkommende gjør det. Hovedpoenget er at du bruker både kroppsspråk såvel som toneleie til å underbygge at du trives i situasjonen.

Vis initiativ og engasjement

 • Personer med initiativ er ettertraktet på arbeidsmarkedet, fordi de ikke trenger å bli kommandert rundt og «mikroledet».
 • Initiativ og engasjement kan du kommunisere ved å vise til punkter på CVen din, eller rett og slett bare fortelle om episoder der du har tatt initiativ.
 • En annen måte du kan kommunisere engasjement på, er ved å vise til aktiv deltakelse i frivillige og/eller veldedige organisasjoner.

Spør og grav om relevante ting

 • Ved å spørre viser du selvsagt initiativ, hvilket er en bra ting!
 • Dessuten får du kartlagt bedriftskulturen og om stillingen faktisk er en jobb du vil ha.

 

Mer om temaet:

Translate »