Arbeidsmarked

I forbindelse med jobbsøking så kan arbeidsmarkedet deles i to, vi har det åpne og det skjulte arbeidsmarkedet. Som jobbsøker er det viktig at du har kjennskap til begge disse arbeidsmarkedene.

Det åpne arbeidsmarkedet

Det åpne arbeidsmarkedet er det markedet du finner de utlyste stillingene. Stillinger er kunngjort ledige og arbeidsgiver trenger nye ansatte til å innta en rolle i organisasjonen. Utlyste stillinger er de stillingene du finner på NAV.no, FINN.no og andre jobbportaler og medier.

De fleste jobbsøkere har fokus på dette arbeidsmarkedet, noe som gjør at konkurransen blir veldig stor om de stillingene som er utlyst. Noe som igjen medfører at for å nå frem her så må en virkelig skille seg ut på en positiv måte fra resten av jobbsøkerne. Altså; CV og jobbsøknad bør være av god kvalitet.

Det skjulte arbeidsmarkedet

Hvor ofte har en ikke vært innom en butikk og oppdaget at det er en ny ansatt, uten at det har vært noen utlysning av stilling? Det er dette som er det skjulte markedet, de jobbene som blir besatt uten utlysning.

Hvorfor blir mange jobber besatt på denne måten? En ansettelsesprosess koster ofte mye penger. Det skal annonseres, søknader skal behandles (lese og svare), det skal gjennomføres intervju, det er kanskje flere ansatte involvert i prosessen, en skal kanskje sjekke referanser med mer. Som du ser, så er en slik prosess tidkrevende, og tid er penger.

En annen grunn til at mange jobber blir besatt på denne måten er at arbeidsgivere kan velge å sitte på gjerdet og vente, de har kanskje et behov for arbeidskraft men velger å avvente til riktig person dukker opp. Jobbsøking handler ofte om tilfeldigheter, rett person på rett sted til rett tid.

Om en ser på antall stillinger som blir besatt i løpet av et år i Norge og hvor mange stillingsannonser som publiseres på NAV.no, så viser det seg at så mye som opptil 80% av alle stillinger i Norge ikke blir utlyst.

Oppsummering:

Som jobbsøker så er det viktig at du bruker tid på begge disse arbeidsmarkedene. Det vil si at du selvfølgelig følger med på utlyste stillinger, men også kartlegger og blir kjent med arbeidsgivere innen det fagfelt du ønsker å jobbe. F.eks. hvilke avdelinger finnes i en barnehage, hvor mange ansatte (desto flere ansatte, desto større turnover målt i personer), hvor stor er omsetningen, hvordan utvikler økonomien seg med mer. Under temaet kartlegging vil du få presentert diverse verktøy som kan brukes til denne type kartlegging.

 

Mer om temaet:

Translate »