Kartlegge arbeidsmarked

Skjulte arbeidsmarked

Når du skal jobbe mot det skjulte arbeidsmarkedet så er første bud at du har kjennskap til arbeidsmarkedet, og du må derfor foreta en kartlegging.

Denne kartleggingen er ment for å få en oversikt over hvilke arbeidsgivere som finnes i et gitt område, for så å innhente informasjon om disse for å bli kjent med de.

Den type informasjon du innhenter kan være:

  • Hvilke yrker har arbeidsgiver
  • Hvor mange ansatte er det
  • Hvordan er bedriften delt opp i forhold til avdelinger og kompetanse
  • Hvordan er økonomien og hvordan har den utviklet seg
  • Hvem jobber der
  • Hvem er daglig leder
  • Hvem sitter i et eventuelt styre

Hvorfor innhente denne type informasjon? F.eks. så kan det være greit å vite hvem som jobber der, kanskje du har en bekjent eller tidligere kollega/klassekamerat i bedriften. Noe som igjen kan være en døråpner for deg.

Hvem sitter i styret? Kanskje du har bekjente som sitter i styret, noe som igjen kan være en døråpner.

Hvem har bestemmelses myndighet? Finn ut hvem du skal henvende deg til når du tar kontakt. Kanskje du finner epost adresse, telefonnummer eller annen kontaktinformasjon til sentrale personer.

Verktøy for kartlegging

Det finnes flere forskjellige verktøy som kan brukes for å få oversikt over hvilke potensielle arbeidsgivere som finnes:

Utdanning.no

Utdanning.no er en meget nyttig side hvor du kan hente ut mye informasjon. Her vil du kunne finne beskrivelse av yrker, hvilke faglige kvalifikasjoner som trengs, hvilke personlige egenskaper som passer, lønn, intervjuer med mennesker innen yrket og ikke minst oversikt over bedrifter hvor mennesker med denne type kvalifikasjoner jobber. Jeg kan f.eks. enkelt finne ut hvilke bedrifter i en by som har ansatt kokker. Bla deg ned til «Bedrifter og opplæringskontor» og velg sted.

Dette er også et nyttig verktøy å bruke når du skriver CV og søknad, da du som nevnt kan finne informasjon om hva som vektlegges i yrket og hvilke krav som stilles.

Gulesider.no

Gulesider.no er en katalogtjeneste som en som oftest bruker til å finne kontaktinformasjon til en gitt bedrift, men har kan du også søke opp arbeidsgivere ut fra bransjer og sted. F.eks. så kan du få en oversikt over ulike mekaniske bedrifter i en gitt by, f.eks. Trondheim. Eller hvilke barnehager finnes innen et gitt område, f.eks. Kristiansand.

Ved å gå inn på et av resultatene som kommer opp så vil du kunne hente ut kontakt informasjon, kart, linker til nettsider/Facebook, kort oversikt over økonomi med mer.

Proff.no

Proff.no er en katalogtjeneste med mulighet for å søke etter bedrifter og dermed hente ut informasjon som økonomi, antall ansatte, roller (hvem eier, hvem er daglig leder, hvem er styreleder osv.) Dette er også informasjon som kan brukes i forbindelse med kartleggingen.

Gul.no

Gul.no er en annen katalogtjeneste der en kan søke i alle foretak for et angitt område. Et søk her vil gi deg en liste med alle registrerte foretak i Brønnøysundregisteret for dette området.  Dette innebærer at du i tillegg til firmaer også vil få opp enmannsforetak, idrettslag og andre organisasjoner som kanskje ikke er aktuelle som arbeidsgivere. Men dette vil allikevel være et flott verktøy for å finne ut hva som er av potensielle arbeidsgivere i f.eks. et gitt område.

Lokal aviser

Ved å følge med i lokalavisen så vil du også være oppdatert på hva som skjer i nærområdet, eller i det området du søker jobb. Her vil du kunne lese om nystartede bedrifter, bedrifter som har fått store ordrer, nye avdelinger i barnehager, nye butikker som skal åpne med mer.

Som jobbsøker er det viktig med et fortrinn, og det er klart at dersom du er tidlig ute, før eventuelle stillinger blir utlyst, så vil konkurransen om jobbene kanskje være mindre. Den dagen stillinger er utlyst, blir det raskt tøffere konkurranse.

Annonsering

Følg med på annonsering. Hvilke arbeidsgivere bruker penger på å markedsføre seg. Hvem har annonser i lokalavisen, 17. mai programmet, den lokale håndballposten osv. Kanskje du med å bla igjennom noe slikt kan få ideer om nye potensielle arbeidsgivere for deg.

 

Mer om temaet:

Translate »