Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner er de kvalifikasjoner du mener du har som er vesentlige i forhold til den jobben du har søkt på, altså de kvalifikasjonene som løfter deg opp til å bli den aktuelle kandidaten til stillingen.

Dette kan være formelle kvalifikasjoner som utdanning, fagbrev, kurs med mer. Det kan også være uformelle kvalifikasjoner, f.eks. den erfaringen du har opparbeidet deg i jobbsammenheng eller i andre sammenhenger. Vi kan også opparbeide oss uformelle kvalifikasjoner gjennom engasjement i lag, foreninger med mer på fritiden.

Nøkkelkvalifikasjoner kan også være elementer fra innholdet i ditt arbeid, det er ikke alltid at en stillingstittel beskriver inngående hva stillingen innebar av innhold og ansvar. Om du har hatt ansvarsområder eller oppgaver i tidligere jobber som er essensielle for den jobben du søker på så bør du ta dette med som nøkkelkvalifikasjoner.

Veldig ofte er det beskrevet i stillingsannonser hvilke egenskaper som vektlegges for stillingen, disse egenskapene inngår også i nøkkelkvalifikasjoner.

Nøkkelkvalifikasjoner kan også være andre opplysninger som du mener er viktige i forhold til den jobben du søker på, f.eks. interesser og engasjement.

Det som er viktig å tenke på er at nøkkelkvalifikasjoner er tilpasset den jobben du er på jakt etter, altså din løsning for arbeidsgivers behov. Løser du dette godt, klarer du å få frem dine kvaliteter så har du lagt et godt grunnlag for videre prosess. Du har behov for dine nøkkelkvalifikasjoner både når du skal skrive søknaden og når du er på jobbintervju og får spørsmål om hvorfor er du riktig person for denne jobben.

Nøkkelkvalifikasjoner bør skrives på CV etter personalia. List opp dine nøkkelkvalifikasjoner med små setninger i en punktliste. Jeg anbefaler ikke å skrive nøkkelkvalifikasjoner som en fritekst i et avsnitt, da dette er mindre oversiktlig enn en punktliste.

 

Eksempler på nøkkelkvalifikasjoner:

Kontorleder:

 • Lang erfaring med administrativt arbeid – regnskap, lønn, fakturering, reskontro med mer
 • Dokumentansvar i forbindelse med sertifisering av tjenester
 • Vant med rapportering
 • Meget høy IKT kompetanse – superbruker på alle bedriftens datasystemer
 • Strukturert, analytisk, saksrettet, allsidig, tillitsskapende
 • Et ja menneske, som er positivt innstilt og liker å være til hjelp for kolleger
 • Takler stor arbeidsmengde
 • Nysgjerrig, vil lære mer…

 

Jobb med barn:

 • God erfaring med barn og unge, utdannet som barne- og ungdomsarbeider
 • Konfliktløsende og god til å kommunisere med mennesker
 • Punktlig og grensesettende
 • Et ja menneske, imøtekommende og samarbeidsvillig
 • Jobber strukturert og effektivt, har mye energi
 • Vant til stress og høy støy
 • Lærer ting fort og er nysgjerrig, vil lære mer…

 

Pedagogisk stilling:

 • Faglig dyktig pedagog med erfaring fra barnehage/skole
 • Godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen
 • Tydelig og trygg klasseleder
 • Resultat- og løsningsorientert med fokus på barnas beste
 • Takler godt hektiske hverdager
 • Erfaring fra planlegging, gjennomføring og dokumentasjon vurdering

 

Mekanisk stilling:

 • Liker å jobbe med hendene – er en praktiker, liker utfordringer
 • Føler selv og har også fått tilbakemeldinger på at jeg er god til å behandle mennesker, har et godt forhold til mine kolleger og er kjent for humøret (humørspreder)
 • Jobbet som sveiser/kabelbrolegger på XXX med prosjekt XXX
 • Jobbet som riggsveiser på XXX hvor man får oppdrag etter behov på riggen og må da løse disse selv.
 • Har reparert/vedlikeholdt landbruksutstyr, traktorer, redskaper og annet utstyr.
 • Fremtredende egenskaper: nøyaktig, planlegger, arbeidsmoral, god helse

 

Sveiser:

 • Fagbrev som sveiser med «Meget Godt» som karakter
 • Sveiset med TIG, MIG, MAG, aluminium med mer
 • Ansvar for sveiseopplæring
 • Omgjengelig, liker å jobbe sammen med andre – og kan også jobbe selvstendig
 • Ikke redd for å ta tunge løft, meget god arbeidsmoral – står på
 • Nøyaktig og strukturert
 • Fleksibel med tanke på arbeidstid

 

Salg/Service:

 • Lang erfaring fra service og kundebehandling
 • Tar ansvar, god til å organisere og effektivisere
 • Ser muligheter til forbedring og systematisering
 • Allsidig, fleksibel og handlekraftig
 • Kreativ med god sans for farge, form og visuelle sammensetninger
 • Lærevillig og interessert i å gjøre en god jobb
 • Bevisst på min rolle for å bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Mekanisk stilling:

 • Kreativ, praktisk anlagt, og flink til å finne løsninger på intrikate problemer
 • Har alltid et kaldt hode i potensielt stressende situasjoner
 • Meget detaljorientert
 • Liker å utfordre meg selv
 • Lærer fort
 • Fleksibel, sier aldri nei, og jobber bra både alene og med andre
 • Ustoppelig arbeidsmaskin når jeg får jobbe med ting jeg interesserer meg for
 • Har meget bred erfaring innen sveising, og har en dyp forståelse for fysikken og det teoretiske som ligger bak, både når det gjelder sveising, metaller, varme/kulde, og ting som ellers skjer i en industrihall
 • Veldig opptatt av HMS og miljø generelt på arbeidsplassen, og det er viktig for meg å ha system både i mine egne effekter/verktøy, og å holde arbeidsområdet ryddig og tilgjengelig

 

Barnehage assistent:

 • Lang erfaring med undervisning og oppfølging, idrettsrelatert – noe jeg også trives med
 • Samarbeidsvillig og forståelsesfull
 • Håndterer stress bra og takler stor arbeidsmengde
 • Positivt innstilt på de fleste situasjoner, en god motivator
 • Lang erfaring med planlegging og forberedelser
 • Lærevillig og liker å lære nye ting
 • Har god kjennskap innen Microsoft Office programmer og Adobe programmer

 

Praktisk arbeid:

 • Fleksibel, jobber godt både alene og sammen med andre
 • Liker å utfordre meg selv og har et stort pågangsmot
 • Praktisk anlagt med god teknisk innsikt og sans for nøyaktighet og kvalitet
 • Språklig god og flink til å kommunisere med nordmenn og fremmedspråklige
 • Sier sjelden nei og veldig serviceinnstilt
 • Kan lese og tyde arbeidstegninger
 • Veldig opptatt av HMS og miljø generelt på arbeidsplassen, og det er viktig for meg å ha system både i mine egne effekter/verktøy, og holde arbeidsområdet ryddig og tilgjengelig

 

IKT:

 • Fagbrev
 • Leverer en god service i en høy grad
 • Imøtekommende med kunder og brukere
 • Pålitelig og høflig person
 • Møter opp med positiv holdning
 • Tolererer stress på et høyt nivå
 • Ofte team-innstilt samt også selvstendig
 • Fullfører oppgavene som blir gitt
 • Tilpasser meg til lederen sitt krav
 • Lærer kjapt nye systemer og rutiner
 • Opptrer varsomt ved behandling av utstyr

 

Barn og unge:

 • God erfaring for å skape god kommunikasjon med barn og ungdom
 • Erfaring med å undervise, avklare, veilede og oppføre barn og ungdom
 • Vant til å ha dialog med barn
 • Har 3 års erfaring som assisterende lærer i barnehage
 • Strukturert, ærlig, positiv, pliktoppfyllende
 • Er en blid og effektiv person som jobber godt både selvstendig og i team
 • Et ja menneske, som er positivt innstilt og liker å være til hjelp for kolleger
 • Takler stor arbeidsmengde

 

Anleggsarbeider:

 • Fagbrev som anleggsmaskinfører
 • Pålitelig, lojal og pliktoppfyllende
 • Erfaring med kjøring av hjullaster og dumper
 • Vant med vedlikehold av utstyr
 • Konsentrert og fokusert når jeg bruker utstyr
 • Er effektiv, får jobben gjort

 

Økonomi:

 • Master i finansiell økonomi
 • Engasjert og hardtarbeidende
 • Lærevillig og pliktoppfyllende
 • Erfaring fra økonomi, administrasjon og finans
 • Arbeidserfaring innen teknikk og industriell produksjon
 • Organisasjonserfaring fra studentforeninger
 • Erfaring med å ha ansvar og med å jobbe i team

 

Translate »