Ofte brukte begreper

Som jobbsøker så opplever en ofte at stillingsannonsen inneholder forskjellige ord og begreper. Det er ikke alle disse begrepene som er like lette å forstå.

Jeg har derfor satt opp en liste over de mest brukte begrepene og prøvd å gi en kort beskrivelse av hva disse ordene betyr.

Hensikten med dette er å hjelpe dere med å kanskje finne andre ord og begreper en de tradisjonelle klisjeene. Om en sitter på et intervju og har brukt ord en ikke helt forstår, så kan en risikere å bruke ord med feil betydning.

Begreper

Allsidig

 • Ferdigheter på mange områder
 • Kan mye forskjellig
 • Kan brukes til mye
 • Fleksibel

 

Analytiker/Analytisk

 • Kan sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Vurdere og behandle fakta
 • Interessert i statistikk og tall
 • Arbeider systematisk

 

Ansvarsbevisst

 • Bevisst på sitt ansvar
 • Viser ansvar
 • Pliktoppfyllende
 • Til å stole på

 

Arbeidsmoral

 • Standarder eller verdier basert rundt samvittigheten
 • God arbeidsmoral:
 • Gjør jobben
 • Sluntrer ikke unna
 • Møter på jobb
 • Er pålitelig

 

Beskjeden

 • Stille og sjenert
 • Blyg

 

Delegerende

 • Overføre myndighet
 • Gi fullmakt eller myndighet til å opptre på ens vegne

 

Diplomatisk

 • Løsningsorientert
 • Konfliktløser
 • Rolig
 • Vennlig

 

Driftig

 • Aktiv
 • Arbeidssom
 • Handlekraftig

 

Effektiv

 • Får tingene raskt gjort

 

Energisk

 • Livlig
 • Aktiv

 

Faktaorientert

 • Forholder deg til fakta
 • Analytisk

 

Fleksibel

 • Kan brukes til mye
 • Allsidig
 • Tilpasningsdyktig
 • Tilgjengelig

 

Forretningssans

 • Kremmer
 • Økonomisk forståelse
 • Evne og ferdighet til å drive forretning
 • Evne til å ta gode beslutninger som er lønnsomme

 

Forsiktig

 • Ser seg vel for
 • Tenker seg godt om
 • Tar ikke risiko

 

Grundig

 • Svært nøye
 • Systematisk
 • Går i dybden
 • Skikkelig

 

Handlekraftig

 • I stand til å utrette mye
 • Energisk
 • Driftig
 • Initiativrik
 • Pågående

 

Helhetstenkende

 • I stand til å se hele bildet
 • Ser hvordan ting henger sammen

 

Hjelpsom

 • Villig til å hjelpe
 • Ivrig til å hjelpe
 • Snill

 

Iherdig

 • Gir seg ikke
 • Står på
 • Mye energi
 • Jobber utrettelig

 

Imøtekommende

 • Hjelpsom
 • Sympatisk
 • Lyttende
 • Vennlig
 • Forståelsesfull
 • Betyr at man ønsker den andre velkommen, og at man ikke sender ut signaler av det motsatte.

 

Initiativrik

 • Kreativ
 • Løsningsorientert
 • Arbeidsom
 • Foretaksom
 • Pågående

 

Innovativ

 • Nytenkende
 • Kreativ

 

Ivrig

 • Flittig
 • Deltakende
 • Være tilstede
 • Bidra

 

Kommunikator

 • En som kommuniserer
 • Formidler (av et budskap)

 

Kreativ

 • Iderik
 • Skapende
 • Oppfinnsom
 • Løsningsorientert
 • Nyskapende
 • Fantasirik
 • Innovativ

 

Kremmerånd

 • Økonomisk forståelse
 • Evne og ferdighet til å drive forretning
 • Evne til å ta gode beslutninger som er lønnsomme
 • Forretningssans
 • Ser muligheter til å tjene penger

 

Kritisk

 • Skeptisk
 • Mistenksom
 • Negativ

 

Lojal

 • Trofast
 • Til å stole på

 

Målbevisst

 • Vet hva en vil
 • Jobber hardt mot et bestemt mål
 • Fokusert

 

Nysgjerrig

 • Ønsker å lære mer
 • Ivrig på å vite
 • Søkende etter informasjon

 

Nøyaktig

 • Korrekt
 • Presis
 • Grundig
 • Fokusert på detaljer
 • Ryddig
 • Tydelig

 

Omgjengelig

 • Behagelig å omgås
 • Utadvendt
 • Imøtekommende
 • Sosial

 

Omsorgsfull

 • En som gir omsorg
 • Kjærlig

 

Optimistisk

 • God troende
 • Ser lyst på fremtiden
 • Positiv
 • Håpefull
 • Blid
 • Glad

 

Ordenssans

 • Sans for orden
 • Ryddig
 • Strukturert
 • Disiplinert
 • Nøyaktig
 • Punktlig

 

Planlegger

 • Legger planer
 • Strukturert
 • Systematisk

 

Pliktoppfyllende

 • Til å stole på
 • Gjør det en er satt til
 • Pålitelig
 • Oppfyller plikter

 

Presis

 • Nøyaktig
 • Grundig
 • Tydelig
 • Punktlig

 

Proaktiv

 • Ta initiatv
 • Starte ting
 • Være i forkant
 • Forutse

 

Pådriver

 • Påvirker andre til handling
 • Står på
 • Effektiv
 • Igangsetter
 • Sørger for at noe blir gjennomført
 • Drivende kraft

 

Pågående

 • Gir seg ikke
 • Energisk

 

Pålitelig

 • Til å stole på
 • Pliktoppfyllende
 • Gjør det en er satt til

 

Reflektert

 • Undersøkende
 • Tenkende
 • Overveiende
 • Funderende
 • Tankefull

 

Resultatorientert

 • Opptatt av resultat
 • Målrettet

 

Risikovillig

 • Villig til å ta risiko
 • Villig til å satse
 • Ikke redd for å tape
 • Modig

 

Robust

 • Hardfør
 • Tåler mye
 • Slitesterk
 • Sterk

 

Saklig

 • Objektiv
 • Forholder seg til fakta

 

Saksorientert

 • Fokuserer på sak
 • Forholder seg til fakta

 

Samarbeidsvillig

 • Villig til å samarbeide
 • Kan jobbe i team

 

Selvbevisst

 • Kjenner seg selv og hva en står for

 

Selvstarter

 • Pådriver
 • Setter i gang ting på egen hånd
 • Energisk
 • Tar initiativ

 

Selvstendig

 • Klarer seg selv

 

Serviceinnstilt

 • Innser betydningen av å yte god service

 

Språkferdighet

 • Berhersker språk

 

Stabil

 • Til å stole på
 • Stø
 • Fast
 • Iherdig
 • Konstant
 • Trofast
 • Solid

 

Strukturert

 • Systematisk
 • Orden
 • Nøyaktig
 • Kontroll på ting
 • Ryddig
 • Oversikt
 • Rutiner

 

Systematisk

 • Metodisk
 • Planlegger
 • Struktur
 • Konsekvent
 • Ryddig
 • Metodisk
 • Har system i det du driver med

 

Tilpasningsdyktig

 • I stand til å tilpasse seg sine omgivelser
 • Fleksibel
 • Medgjørlig

 

Undersøkende

 • Nysgjerrig
 • Utforske
 • Analysere
 • Granske
 • Kartlegge
 • Studere
 • Forske

 

Utadvendt

 • Sosial
 • Omgjengelig
 • Åpen

 

Utholdende

 • Standhaftig
 • Gir seg ikke
 • Energisk
 • Sterk

 

Veloverveid

 • Grundig
 • Gjennomtenkt
 • Metodisk

 

Verbal

 • Flink til å prate
 • Talefør
 • Veltalende
 • Språkmektig
 • Flink med ord

 

Ærekjær

 • Sterk ærefølelse
 • Verner om sin ære
 • Stolt

 

Translate »