Oppbygging av søknad

Du skal med søknaden besvare arbeidsgivers stillingsannonse (eller behov). Det er da 3 viktige poeng å tenke på i utformingen av søknaden:

1. Fortell at du søker på jobben:

  • Og vis til hvor du fant stillingen, vis også til eventuell kontakt på telefon eller annen nyttig informasjon du måtte sitte på i forhold til stillingen.

2. Fortell hvorfor du søker denne stillingen:

  • Hva er det som gjør at du søker på akkurat denne jobben. Dette er et spørsmål som du som regel må svare på i et intervju, og derfor å ha tenkt igjennom dette i ro og mak, så vil du kunne være forberedt med et godt svar på dette på intervjuet.
  • Hva kan en grunn være til at en søker jobben: her kan en f.eks. koble inn at du har nødvendig kompetanse og egenskaper, en kan søke nye utfordringer, det kan gå på interesser, mv.
  • Så; tenk godt på hvorfor du søker jobben – og da må en tenke litt dypere enn at en trenger jobb og penger.

3. Fortelle hvorfor du er rett person til jobben:

  • Her må du se på dine nøkkelkvalifikasjoner og så sette disse opp mot hva denne type jobb innebærer i forhold til kompetanse og egenskaper.
  • Det er her en virkelig kan selge seg dersom en kan overbevise arbeidsgiver om at det du innehar er svaret på det som ønskes.

OBS!

I en søknad så er det viktig å legge vekt på hva du kan og ikke hva du mangler.

 

Skrive søknad

Dette er en grei mal å bruke på hvordan du skriver søknaden:

På venstre side på toppen av søknaden starter du med ditt:

 

Navn Adresse Postnr Poststed

OBS! Når det gjelder epost og telefonnummer så er dette informasjon som ikke hører hjemme i headingen på søknaden. Denne informasjon kan arbeidsgiver finne på CV.

 

På samme linje som postnummer og poststed skriver du sted og dato

Navn Adresse Postnr Poststed Oslo, 1. januar 2020

Det skal være 4 linjeskift fra dato og ned til der en starter for å skrive navn og adresse til arbeidsgiver

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                      Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed

Legg så inn noen tomme linjer før du skriver overskrift

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                    Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed OVERSKRIFT

OBS!

Overskriften kan gjerne være med store bokstaver og / eller uthevet skrift.

Vær kreativ i hva du skriver i overskriften, det er mulig å formulere seg annerledes enn «SØKNAD PÅ STILLING SOM ….»

Husk at mellom alle avsnitt skal det alltid være en linje med luft

Første avsnitt i søknaden er det som omhandler at du søker på jobben.

Her kan du legge inn hvor du så stillingen, og om du har hatt noe kontakt med eventuelle kontaktpersoner i bedriften.

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                    Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed OVERSKRIFT I dette avsnittet skriver du at du søker på jobben, hvor du så stillingen, og om du har hatt noe kontakt med arbeidsgiver. Husk å navngi den du hadde kontakt med.

Andre avsnitt omhandler hvorfor du søker på jobben.

Her må du få frem din motivasjon for hvorfor du søker jobben. Er det utfordringer, arbeidsoppgaver eller kompetanse som gjør at du søker jobben.

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                      Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed OVERSKRIFT I dette avsnittet skriver du at du søker på jobben, hvor du så stillingen, og om du har hatt noe kontakt med arbeidsgiver. Husk å navngi den du hadde kontakt med. I 2. avsnitt må du skrive hvorfor du søker jobben. Tenk godt igjennom hva som gjør at du søker på denne stillingen, å få dette frem.

I tredje avsnitt så må du få frem hvorfor du er den rette til jobben.

Her må du sy i sammen din kompetanse og dine egenskaper slik at disse matcher den stillingen du søker på.

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                     Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed OVERSKRIFT I dette avsnittet skriver du at du søker på jobben, hvor du så stillingen, og om du har hatt noe kontakt med arbeidsgiver. Husk å navngi den du hadde kontakt med. I 2. avsnitt må du skrive hvorfor du søker jobben. Tenk godt igjennom hva som gjør at du søker på denne stillingen, å få dette frem. I siste avsnitt må du få arbeidsgiver til å forstå at du er riktig person. Her presenterer du spisset informasjon om kompetanse og egenskaper. Prøv å sy dette sammen slik at du svarer på stillingsannonsen.

Avslutt søknaden med en linje eller to

Der du kan gi informasjon som f.eks. oppsigelsestid, at du gjerne stiller på intervju eller annen praktisk informasjon som kan vedrøre din søknad.

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                               Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed OVERSKRIFT I dette avsnittet skriver du at du søker på jobben, hvor du så stillingen, og om du har hatt noe kontakt med arbeidsgiver. Husk å navngi den du hadde kontakt med. I 2. avsnitt må du skrive hvorfor du søker jobben. Tenk godt igjennom hva som gjør at du søker på denne stillingen, å få dette frem. I siste avsnitt må du få arbeidsgiver til å forstå at du er riktig person. Her presenterer du spisset informasjon om kompetanse og egenskaper. Prøv å sy dette sammen slik at du svarer på stillingsannonsen. Til slutt kan du kanskje si noe om eventuell oppsigelsestid, eller at du kan starte på kort varsel.

Signatur

Til slutt lager du felt for signatur. Dersom du legger ved noen vedlegg til søknad, f.eks. CV, så skrives dette helt nederst på søknaden. Skriv eventuelt hvor mange vedlegg som ligger ved.

Navn Adresse Postnr Poststed                                                                               Oslo, 1. januar 2020 Firmaets navn Adresse Postnr Poststed OVERSKRIFT I dette avsnittet skriver du at du søker på jobben, hvor du så stillingen, og om du har hatt noe kontakt med arbeidsgiver. Husk å navngi den du hadde kontakt med. I 2. avsnitt må du skrive hvorfor du søker jobben. Tenk godt igjennom hva som gjør at du søker på denne stillingen, å få dette frem. I siste avsnitt må du få arbeidsgiver til å forstå at du er riktig person. Her presenterer du spisset informasjon om kompetanse og egenskaper. Prøv å sy dette sammen slik at du svarer på stillingsannonsen. Til slutt kan du kanskje si noe om eventuell oppsigelsestid, eller at du kan starte på kort varsel. Med hilsen Ditt Navn Vedlegg: CV + 4 attester og vitnemål

 

Ved utskrift av søknad så skal din signatur være mellom ditt navn og Med hilsen

 

Mer om temaet:

Translate »