Åpne hovedmenyen

Veldig ofte så må en forholde seg til en stillingsannonse når en skal søke jobb, og i den anledning så er det viktig at en plukker annonsen i fra hverandre og analyserer denne. Det er ofte mulig å hente ut mye informasjon fra annonsen.

Informasjon om bedriften

Det første en bør se etter er om det står noe om bedriften i annonsen. Dette kan være nyttig informasjon som du kan bruke videre i en eventuell intervjusituasjon.

Stillingsannonsen vil ofte si noe om stillingen og hva denne går ut på. Den kan si noe om hvilke oppgaver som inngår i stillingen, hva slags ansvarsområder stillingen dekker og hvilke forventninger som stilles til den som får jobben.

Det står ofte så navn på kontaktpersoner til stillingen som kan kontaktes om en har spørsmål til stillingen. Det anbefales å ta kontakt, men da er det også viktig at en har forberedt seg, og at en har spørsmål å stille som hverken stillingsannonse eller f.eks. bedriftens nettside kan gi svar på. En undersøkelse blant arbeidsgivere viste en gang at noe de mislikte med arbeidssøkere var de som tok kontakt og stilte spørsmål med opplagte svar.


Levering av søknad

Annen viktig informasjon du må se etter i stillingsannonsen er hvordan søknaden skal sendes. Skal den sendes i vanlig post, skal den sendes som e-post eller skal den leveres elektronisk ved hjelp av skjemaer på en nettside. Noen ganger skal den også leveres personlig. Her er det meget viktig å gjøre som arbeidsgiver ber om. Om en ikke følger de ønsker arbeidsgiver har så kan en risikere å bli diskvalifisert allerede før de starter å lese søknaden.


Merking av søknad

Av og til så skal søknader merkes på en eller annen måte, ofte en kode. Husk å merke søknaden med riktig kode slik at du ikke plutselig søker på feil stilling.


Kvalifikasjoner

Annonsen vil som regel si noe om ønskede kvalifikasjoner. Altså de formelle kravene som må på plass for å være kvalifisert til stillingen. Du må være realistisk i forhold til de kvalifikasjoner som etterspørres, men en god tommelfingerregel er at har du 75% av disse så kan du trygt søke på jobben – bortsett fra absolutte krav som godkjenninger, autorisasjoner, førerkort og lignende.


Personlige egenskaper

I tillegg til kvalifikasjoner så blir det også ofte etterspurt spesifikke personlige egenskaper. Typiske egenskaper kan være: selvstendig, systematisk, strukturert, serviceinnstilt, nøyaktig osv. Her er det også viktig at du spør deg selv hvilke egenskaper du har, og får disse frem i søknaden (og CV’en).

Noen ganger er ikke stillingsannonsene satt opp med ønskede personlige egenskaper. Dersom dette er tilfellet kan du bruke bruke verktøy som Jobbkompasset på Utdanning.no. Dette er en katalog tjeneste over yrker med oversikt over krav til utdanning og egenskaper, samt beskrivelse av yrke med mer.

Et annet verktøy en kan bruke er Kompetanse Norge sine profiler for basisferdigheter.

Det er lurt å bruke disse verktøyene for å lære mer om hvilke forventninger det er til kompetanse og egenskaper for den stillingen du søker – og bruk dette i søknad og CV for å overbevise arbeidsgiver om at du er riktig person til jobben.


Søknadsfrist

Når det gjelder søknadsfrist så er det anbefalt at du sender søknaden så raskt som mulig. Det er flere argumenter for dette: dersom en mottar flere hundre søknader så er det nok mer interessant å lese de første søknadene enn de siste. Et annet poeng er at mange jobber blir faktisk besatt før søknadsfrist utløper.

Dersom søknadsfrist er utløpt og dette er virkelig den jobben for deg, ta kontakt med arbeidsgiver og forklar situasjon, kanskje er det greit at du sender søknad. Aldri send uten å ha konferert med arbeidsgiver først.


Ta vare på annonsen

Husk alltid å ta vare på stillingsannonsen slik at du har mulighet for å hente den frem igjen, f.eks. i forkant av et intervju. På nett vil som regel annonsen forsvinne så snart søknadsfrist er utløpt, og da er det for sent å søke den opp igjen.